Ліквідність банку

Світ енциклопедій

Універсальна підбірка науково-популярних онлайн-енциклопедій для учнів та студентів

Банківський менеджмент

Ліквідність банку

Ліквідність банку

Ліквідність комерційного банку - це здатність своєчасно і без втрат виконувати свої зобов'язання перед клієнтами (вкладниками, кредиторами, інвесторами).

Зобов'язання банку можуть бути реальними і умовними.

Реальні зобов'язання відображені в балансі банку у вигляді депозитів до запитання, строкових депозитів, залучених міжбанківських ресурсів, коштів кредиторів. Потенційні, або позабалансові, зобов'язання виражені в виданих банком гарантії, відкритих кредитних лініях клієнтам та ін.

Реальні зобов'язання - це ті зобов'язання, які відображаються на відповідних балансових рахунках у вигляді депозитів, залучених міжбанківських кредитів, випущених цінних паперів (векселів, депозитних і ощадних сертифікатів).

Умовні зобов'язання - це зобов'язання банку, відображені на позабалансових рахунках. Це зобов'язання, які можуть виникнути при певних обставинах, наприклад гарантії, поручительства, видані банком.

Згідно термінології, встановленої МСФЗ, реальні і умовні зобов'язання - це грошові та інші зобов'язання, що випливають з угод з використанням фінансових інструментів, тобто будь-якого контракту, який тягне за собою виникнення денежною активу одною підприємства та грошового зобов'язання або інструмента капіталу іншого підприємства.

Фактори ліквідності банку

Фактори, що визначають ліквідність комерційного банку, можуть бути внутрішніми і зовнішніми.

До внутрішніх факторів належать:

 • якість активів банку;
 • якість залучених коштів;
 • спряженість активів і пасивів за строками;
 • менеджмент і імідж банку.

Міцна капітальна база означає наявність значної абсолютної величини власного капіталу. Основу власного капіталу складають статутний фонд та інші фонди банку, призначені для різних цілей, в тому числі і для забезпечення фінансової стійкості банку. Чим більший власний капітал банку, тим вище його ліквідність.

Іншим фактором, що впливає на ліквідність банку, є якість його активів. При розрахунку нормативів активи комерційного банку розподілені на п'ять груп ризику з урахуванням ступеня ризику вкладень коштів і, відповідно, можливої ​​втрати частини вартості цих коштів при несприятливій ситуації. Одночасно окремим категоріям активів, що входять в кожну з п'яти груп, присвоюється відповідний поправочний коефіцієнт ризику (від 0 до 100%), який показує, яка частина вартості даної категорії активів може бути втрачена, чи інакше, якою мірою надійно вкладення коштів у гу або іншу категорію активів банку.

До зовнішніх факторів належать:

 • загальна політична й економічна обстановка в країні;
 • розвиток ринку цінних паперів та міжбанківського ринку;
 • система рефінансування Банком Росії комерційних банків;
 • ефективність наглядових функцій Банку Росії.

Загальна політична й економічна обстановка в країні створює передумови розвитку банківських операцій та успішності функціонування банківської системи, забезпечує стабільність економічної основи діяльності банків, зміцнює довіру вітчизняних та зарубіжних інвесторів до банків. Без цих умов банки не здатні створювати стійку депозитну базу, добиватися рентабельності операцій, удосконалювати систему управління, підвищувати якість активів.

Розвиток ринку цінних паперів дозволяє забезпечити оптимальну систему ліквідних коштів без втрати прибутковості, так як найшвидший шлях перетворення активів банку в грошові кошти в більшості зарубіжних країн пов'язаний з функціонуванням фондового ринку.

Розвиток міжбанківського ринку сприяє перерозподілу між банками тимчасово вільних грошових ресурсів, підтримання ліквідності комерційних банків. З цим фактором пов'язана і система рефінансування Банком Росії комерційних банків. У цьому випадку джерелом поповнення ресурсів стає Банк Росії, за допомогою якого підтримується ліквідність комерційного банку.

Ефективність наглядових функцій Банку Росії визначає ступінь взаємодії органу державного нагляду з комерційними банками в частині управління ліквідністю.

Схожі матеріали

 • Управління ліквідністю банку

  Ліквідність банку тісно пов'язана з ліквідністю балансу. З метою підтримки ліквідності балансу банк зобов'язаний постійно підтримувати необхідний і достатній рівень коштів на кореспондентських р...

 • Власні та залучені кошти банку

  -> -> У пасиві банківського балансу відображаються всі джерела формування банківських ресурсів, які акумулюються банком для прибуткового використання в процесі здійснення операцій.Пасиви банку («б...

 • Залучені кошти банку

  -> -> Специфіка ресурсної бази комерційних банків полягає в тому, що її основну частину складають залучені кошти. З них основну частку формують депозити, а меншу - недепозитні джерела.Депозит - фо...

 • Ресурси комерційного банку

  -> -> Для здійснення своєї діяльності комерційні банки повинні мати у своєму розпорядженні певні ресурси. У ринковій економіці ресурси комерційних банків мають першорядне значення. Вони служать не...

 • Функції власного капіталу банку

  Власний капітал банку являє собою особливу форму банківських ресурсів. Він, на відміну від інших джерел, носить постійний безповоротний характер, має чітко виражену правову основу і функціональну...

Поділитись з друзями

Delicious Digg Facebook Google Bookmarks Technorati Twitter LinkedIn ВКонтакте LiveJournal Мой мир Я.ру Одноклассники Liveinternet БобрДобр

Коментарі:

Рекомендуємо переглянути