Оцінка кредитного ризику

Світ енциклопедій

Універсальна підбірка науково-популярних онлайн-енциклопедій для учнів та студентів

Банківський менеджмент

Оцінка кредитного ризику

Оцінка кредитного ризику

Сутність кредитного ризику

Традиційно кредитний ризик визначається як ризик неповернення кредиту боржником у відповідності з термінами та умовами кредитного договору. Однак сферою його виникнення є не тільки позички, а й інше інвестування або передача коштів банком відповідно до чинних або передбачуваними угодами. Звідси кредитний ризик полягає в потенційній нездатності якого-небудь боржника банку виконати умови договору або діяти відповідно до укладеної угоди.

Комерційні банки проводять велику роботу щодо запобігання кредитного ризику. Найвідповідальнішим етапом є етап видачі кредиту, тобто коли має місце прихована фаза ризику. Банк повинен з'ясувати для себе наступне:

 • по-перше, наскільки він (банк) добре знає репутацію позичальника з точки зору можливостей його виробництва, маркетингу, фінансового стану;
 • по-друге, чи є мета кредиту прийнятною для банку, тобто банк повинен визначити, як зміниться його кредитний портфель з новими кредитами.

Чи призведе це до подальшої диверсифікації (різноманітності) кредитного портфеля, а звідси і до зниження портфельного ризику банку або навпаки - нова позика буде сприяти концентрації кредитного портфеля на якійсь одній галузі або на одних термінах платежів, що збільшить його ризик.

Оцінка кредитного ризику

При оцінці кредитного ризику на попередньому етапі потрібно користуватися певними критеріями. Виділяються п'ять основних критеріїв оцінки ризику:

 • репутація, тобто з'ясування взаємин позичальника - банківського клієнта з кредиторами (постачальниками). Оцінка даного стану може здійснюватися як на основі письмової інформації, представленої позичальником, так і усної бесіди і виходячи з рекомендацій, представлених позичальником, особливо коли мова йде про особисте кредиті або кредиті групі осіб (наприклад, товариству);
 • можливості, тобто з'ясування платоспроможності позичальника за останній період (або декілька років) залежно від обсягу майбутньої кредитної угоди;
 • капітал. Наявність власного (акціонерного) капіталу і згода позичальника використовувати його в якійсь частині, в разі необхідності, на погашення кредиту;
 • умови. З'ясування поточного стану економіки (регіональної, в масштабах країни), але особливо галузевої, куди входить позичальник;
 • заставу - це одне з надійних забезпечень кредиту. Іноді воно дає можливість подолати слабкість інших критеріїв оцінки кредитного ризику.

Кредитний ризик знаходиться в прямій залежності від якості кредитного портфеля. Кредитний портфель - це результат діяльності банку по наданню кредитів, який включає в себе всю сукупність усіх виданих банком кредитів за певний період часу.

Для покриття можливих кредитних ризиків у банку створюються резерви на можливі втрати по позиках.

Будь-який комерційний банк зацікавлений у високій прибутковості кредитного портфеля. Оскільки кредитний ризик робить прямий вплив на цю прибутковість, то важливим є оцінка впливу кредитного ризику на прибутковість кредитного портфеля. Цю роботу слід проводити систематично, щоб мати можливість для прийняття оперативних заходів щодо запобігання негативних процесів, що супроводжуються кредитним ризиком.

Для кількісної оцінки впливу кредитного ризику на прибутковість кредитного портфеля можна використовувати систему коефіцієнтів.

Найважливішим інтегральним коефіцієнтом, що визначає прибутковість кредитного портфеля, є чиста процентна маржа (ЧПМ). З урахуванням кредитного ризику він визначається таким чином:

 • ЧПМ - чиста процентна маржа;
 • Дп - процентні доходи;
 • Рп - процентні витрати;
 • Ук - втрати по кредитах;
 • KB - кредитні вкладення.

Особливість даного показника в тому, що він дає оцінку результативності системи управління кредитним ризиком в банку в цілому. Він враховує як втрати в результаті кредитного ризику, так і доходи, отримані внаслідок прийняття кредитного ризику банком.

Серед інших найбільш типових коефіцієнтів оцінки впливу кредитного ризику на прибутковість кредитного портфеля слід зазначити питома вага прострочених кредитів в загальній сумі наданих кредитів, коефіцієнт захищеності від кредитного ризику, темпи зростання кредитних вкладень і коефіцієнт втраченої вигоди але кредитами:

Питома вага прострочених кредитів

 • ПК - прострочені позики;
 • KB - кредитні вкладення.
Коефіцієнт захищеності від кредитного ризику

 • Рез - резерви;
 • KB - кредитні вкладення.
Темпи зростання кредитних вкладень

 • КВ1 - сума виданих кредитів за поточний період;
 • КВ2 - сума виданих кредитів за попередній період.
Коефіцієнт втраченої вигоди за кредитами

 • Пн - недоотримані відсотки;
 • Пп - отримані відсотки.

Такі показники оцінки впливу кредитного ризику на прибутковість кредитного портфеля.

Схожі матеріали

 • Регулювання кредитного ризику

  Регулювання кредитного ризику можна проводити: по-перше, на макрорівні (в цілому по країні з позиції Банку Росії як органу нагляду за банківською діяльністю) та мікрорівні, тобто самостійні дії ко...

 • Кредитний ризик банку

  -> -> Кредитний ризик - це ризик неповернення або прострочення платежу по банківській позичці.Основні причини виникнення ризику неповернення позики:зниження (втрата) кредитоспроможності позичальни...

 • Управління кредитним ризиком

  Управління кредитним ризиком - ключовий фактор, що визначає ефективність діяльності банку. Особливо важливо мати ефективну систему управління кредитним ризиком в умовах фінансової кризи, жорстко...

 • Підготовка та укладення кредитного договору

  Рішення про доцільність видачі кредиту приймається або уповноваженою посадовою особою, або відповідним органом управління банку. З метою раціональної організації кредитної роботи рішенням правлі...

Поділитись з друзями

Delicious Digg Facebook Google Bookmarks Technorati Twitter LinkedIn ВКонтакте LiveJournal Мой мир Я.ру Одноклассники Liveinternet БобрДобр

Коментарі:

Рекомендуємо переглянути