Прибутковість і прибутковість банку

Світ енциклопедій

Універсальна підбірка науково-популярних онлайн-енциклопедій для учнів та студентів

Банківський менеджмент

Прибутковість і прибутковість банку

Прибутковість і прибутковість банку

Прибуток комерційного банку залежить від двох складових: доходів і витрат.

Темпи зростання доходів і витрат

Зіставлення темпів зростання цих складових дозволяє оцінити, який з них зробив позитивний або негативний вплив на прибуток.

 • ТРД - темп зростання доходів;
 • Д1 - доходи банку в звітному періоді;
 • Д0 - доходи банку в минулому періоді;
 • ТРР - темп зростання витрат;
 • Р1 - витрати банку в звітному періоді;
 • Р0 - витрати банку в минулому періоді.

Коефіцієнт еластичності зростання доходів

Розраховується коефіцієнт еластичності зростання доходів, який визначається як співвідношення темпів приросту доходів до темпів приросту витрат банку. Якщо цей коефіцієнт більше одиниці, то це свідчить про економне витрачання коштів, і, навпаки, якщо він менше одиниці, то це неекономне використання коштів.

Значення коефіцієнта еластичності для процентних доходів зазвичай перевищує одиницю, для непроцентних, як правило, менше одиниці.

Рівень покриття непроцентних витрат непроцентних доходів

Важливе значення в банківській практиці має рівень покриття непроцентних витрат непроцентних доходів:

 • Дн - непроцентні доходи;
 • Рн - непроцентні витрати.

Значення даного показника в зарубіжній банківській практиці встановлено на рівні 50, тобто рівень непроцентних доходів повинен складати не менше 50% непроцентних витрат.

Коефіцієнти структури прибутку

Необхідно виявити ступінь впливу різних активних операцій банку на формування його прибутку. Для цього використовуються коефіцієнти структури прибутку:

 • К1, К2, К3 - коефіцієнти структури прибутку;
 • Дчко - чистий дохід за кредитними операціями;
 • Дчцб - чистий дохід від операцій з цінними паперами;
 • Дчпо - чистий дохід від інших операцій;
 • П - прибуток.

Шляхом розрахунку даних коефіцієнтів виявляються ті операції комерційного банку, які приносять йому найбільшу частку прибутку.

Схожі матеріали

 • Прибуток банку

  -> -> Кінцевий фінансовий результат діяльності комерційного банку (прибуток або збиток) виявляється шляхом порівняння доходів і витрат, отриманих банком за звітний період. Якщо сукупні доходи банк...

 • Власний капітал банку

  Як і всякий господарюючий суб'єкт, банк для забезпечення своєї діяльності повинен мати у своєму розпорядженні певною сумою грошових коштів та матеріальними активами, які і складають його ресурси....

 • Функції власного капіталу банку

  Власний капітал банку являє собою особливу форму банківських ресурсів. Він, на відміну від інших джерел, носить постійний безповоротний характер, має чітко виражену правову основу і функціональну...

 • Ресурси комерційного банку

  -> -> Для здійснення своєї діяльності комерційні банки повинні мати у своєму розпорядженні певні ресурси. У ринковій економіці ресурси комерційних банків мають першорядне значення. Вони служать не...

 • Власний капітал банку та його структура

  Власний капітал банку являє собою сукупність різних за призначенням повністю оплачених елементів, що забезпечують економічну самодіяльність, стабільність і стійку роботу банку. Обов'язковою умов...

Поділитись з друзями

Delicious Digg Facebook Google Bookmarks Technorati Twitter LinkedIn ВКонтакте LiveJournal Мой мир Я.ру Одноклассники Liveinternet БобрДобр

Коментарі:

Рекомендуємо переглянути