Ресурси комерційного банку

Світ енциклопедій

Універсальна підбірка науково-популярних онлайн-енциклопедій для учнів та студентів

Банківський менеджмент

Ресурси комерційного банку

Для здійснення своєї діяльності комерційні банки повинні мати у своєму розпорядженні певні ресурси. У ринковій економіці ресурси комерційних банків мають першорядне значення. Вони служать необхідним активним елементом банківської діяльності. Комерційний банк, з одного боку, залучає вільні грошові кошти юридичних та фізичних осіб, формуючи тим самим свою ресурсну базу, а з іншого - розмішає її від свого імені на умовах повернення, терміновості і платності. При цьому комерційний банк може здійснювати свої операції тільки в межах наявних у нього ресурсів. Характер цих операцій жорстко залежить від складу ресурсної бази банку. Так, комерційний банк, ресурси якого мають в основному короткостроковий характер, практично позбавлений можливості здійснювати довгострокові кредитні вкладення.

Ресурси комерційного байка - це його власний капітал і залучені на поворотній основі кошти юридичних і фізичних осіб, сформовані банком в результаті проведення пасивних операцій, які в сукупності використовуються ним для здійснення активних операцій.

Таким чином, ресурси комерційного банку за способом утворення можна розділити на дві основні групи:

 • власний капітал;
 • залучені кошти.

Власний капітал являє собою кошти, що належать безпосередньо комерційному банку в період його діяльності.

Залучені кошти носять для банку тимчасовий характер.

Структура ресурсів банку

Структура ресурсів комерційних банків характеризується більшою часткою залучених істочніков.Етім комерційні банки відрізняються від інших суб'єктів економіки. На частку власного капіталу банку станом на 1 листопада 2005 припадає 13,5%, в той час як у комерційних підприємств вона знаходиться на рівні 50-60%. Цю різницю можна пояснити характерною особливістю банківського бізнесу - виконувати роль фінансового посередника. Крім того, залучення тимчасово вільних грошових коштів обходиться комерційному банку значно дешевше, ніж операції по збільшенню власного капіталу банку.

Структура ресурсів конкретного комерційного банку за своїм якісним і кількісним складом може істотно відрізнятися від структури ресурсів як інших комерційних банків, так і від сформованої в цілому по регіону. Це залежить від багатьох факторів, наприклад таких, як період функціонування банку, величина його статутного капітана, особливості діяльності банку, склад операцій, передбачених банківською ліцензією, кількість і якість клієнтури, політика банку в області кредитування, участь на фінансових ринках і, нарешті, стан ринку банківських ресурсів.

Структура ресурсів десяти комерційних банків на одну звітну дату наведено в табл. 2.1.

Таблиця 2.1. Структура ресурсів десяти комерційних банків (А-К)

Як видно з табл. 2.1, по окремих банках власний капітал коливається від 13,7 до 86,4%, залучені кошти - від 13,6 до 85,5%. Притому найбільшу частку власного капіталу мають банки з меншою сумою статутного капіталу, що особливо характерно для початкового періоду діяльності.

Залучення в комерційний банк грошових коштів з різних джерел з метою формування ресурсної бази відбувається постійно, практично кожен день. При цьому абсолютний розмір банківських ресурсів за підсумками дня може не змінитися або, навпаки, зменшитися, оскільки одночасно відбувається погашення зобов'язань банку, пов'язане з настанням терміну платежу або виникненням потреби у грошових коштах їх власників, списанням коштів з рахунків господарських суб'єктів в оплату їх платіжних документів та інші поточні операції, що призводять до скорочення пасивів банку. Однак, незважаючи на те що розмір ресурсів - величина непостійна, щоденні коливання в цілому за звітний місяць згладжуються і в кінцевому підсумку призводять до якогось щодо постійного рівня (тенденції).

Схожі матеріали

 • Залучені кошти банку

  -> -> Специфіка ресурсної бази комерційних банків полягає в тому, що її основну частину складають залучені кошти. З них основну частку формують депозити, а меншу - недепозитні джерела.Депозит - фо...

 • Функції власного капіталу банку

  Власний капітал банку являє собою особливу форму банківських ресурсів. Він, на відміну від інших джерел, носить постійний безповоротний характер, має чітко виражену правову основу і функціональну...

 • Ліквідність банку

  Ліквідність комерційного банку - це здатність своєчасно і без втрат виконувати свої зобов'язання перед клієнтами (вкладниками, кредиторами, інвесторами). Зобов'язання банку можуть бути реальними...

 • Власний капітал банку

  Як і всякий господарюючий суб'єкт, банк для забезпечення своєї діяльності повинен мати у своєму розпорядженні певною сумою грошових коштів та матеріальними активами, які і складають його ресурси....

 • Фінансовий менеджмент у банку

  Фінансовий менеджмент в комерційному банку - це система економічних грошових відносин з управління грошовими ресурсами, що знаходяться в розпорядженні банку, відповідно до концепції розвитку банк...

Поділитись з друзями

Delicious Digg Facebook Google Bookmarks Technorati Twitter LinkedIn ВКонтакте LiveJournal Мой мир Я.ру Одноклассники Liveinternet БобрДобр

Коментарі:

Рекомендуємо переглянути